برگزاری همایش "همکاری¬های گمرکی ایران و روسیه، راهکارهای رفع مشکلات موجود"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 15114/17/ص مورخ 98/12/05 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری همایش "همکاری¬های گمرکی ایران و روسیه، راهکارهای رفع مشکلات موجود" در روز دوشنبه مورخ 98/12/12 جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۰۹