فهرست رویدادهای تجاری بلاروس در سال 2020

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 15195/17/ص مورخ 98/12/06 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "فهرست رویدادهای تجاری بلاروس در سال 2020" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۴۸