اعلام تعطیلی دبیرخانه اتحادیه در روز شنبه مورخ 17-12-98

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً بدینوسیله به آگاهی می رساند، دبیرخانه اتحادیه در روز شنبه مورخ 1398/12/17 تعطیل است.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹