ارائه خدمات آزمایشگاهی شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان تا پایان سال با 10 درصد تخفیف

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 1112/ر/98 مورخ 98/12/12 مدیرعامل محترم شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان مبنی بر ارائه خدمات آزمایشگاهی تا پایان سال با 10 درصد تخفیف جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۲۴