درخواست رعایت موارد پیشگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا در محیط کارخانه¬ها

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 20082/98/ک.ص مورخ 98/12/12 دبیر محترم کمیسیون برنامه¬ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان مبنی بر درخواست رعایت موارد پیشگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا در محیط کارخانه¬ها به¬منظور رسیدگی به درخواست شرکت¬های متقاضی برای صادرات سوخت تقطیری جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۵۷