تهاتر قیر با نفت ممنوع شد

تهاتر قیر با نفت ممنوع شد
رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره کمبود قیر پروژه های عمرانی گفت: براساس آخرین گزارش ۵۰۰ میلیارد تومان بین وزرای مربوطه راه و شهرسازی و نفت صورتجلسه شده است و تاکنون ۵۰ هزارتن قیرتحویل وزارت راه و شهرسازی شده است.
به گزارش پانا نیوز به نقل از سایت مجلس، سید مسعود میرکاظمی درباره اخرین وضعیت عرضه قیر در کشور، گفت: بر اساس بندی دربودجه به دولت اجازه داده شد تا از مازاد درآمد ارزی بتوانند برای خرید قیراقدام کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر درمجلس شورای اسلامی اظهارداشت: براساس آخرین گزارش ۵۰۰ میلیارد تومان بین وزرای مربوطه راه و شهرسازی و نفت صورتجلسه شده است و تاکنون ۵۰ هزارتن قیرتحویل وزارت راه و شهرسازی شده است.

وی با تاکید بر این که تهاتر قیر با نفت اشکال قانونی دارد و درصورت تصویب این طرح بورس کالا به هم می ریخت افزود: آنچه دربودجه درباره خرید قیر تکلیف شده اجرا می شود وکارخانه های قیرسازی قیر را به قیمت بورس به وزارت راه تحویل می دهند.

میرکاظمی با بیان اینکه قیمت قیر باید به قیمت بورس باشد گفت: اگراجرای پروژه ای به پیمانکار واگذار شده است باید قیرش را تامین کرد و پیمانکارنیز باید قیر را باقیمت بورس بخرد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس درادامه اظهارداشت: قیمت قیر نباید دو نرخی باشد و دو نرخی بودن نباید ابزاری برای سوءاستفاده سودجویان شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس افزود: توزیع باید به نحوی باشد که درشهرهای با کسری بودجه عمرانی بیشتر قیر بیشتری دریافت کنندواین طور نباشد که اگر قیر درپروژه ای اضافه بود دربازار آزاد به فروش رود و بازار را به هم ریخته و یا قاچاق شود.

به گزارش پانا نیوز، کمیسیون عمران مجلس برای حل مشکل تامین قیر پروژه های عمرانی طرح تهاتر قیر با نفت را تهیه کردند که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.

طراحان در این طرح تاکید کرده بودند که "با افزایش قیمت فرآورده های نفتی بهای قیر مصرفی در پروژه های راه‌سازی و شهرها از ۸۵۰ هزار ریال در سال ۱۳۸۸ و ۷ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است که این افزایش موجب گردیده عمده پروژه های نگهداری وبهسازی راه ها و همچنین آسفالت شهرها، بالاخص شهرهای کوچک متوقف شود.
۱۷ آذر ۱۳۹۱ ۱۶:۴۰