ساعت کار دبیرخانه اتحادیه تا پایان سال 1398

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً بدینوسیله به آگاهی می رساند، ساعت کار دبیرخانه اتحادیه تا پایان سال 1398 از ساعت 8:30 تا 13:30 است. لذا مراتب جهت تنظیم مراودات اداری و پیگیری آنها اعلام می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۵۵