معرفی کمیته مشترک بازرگانی ایران و بلغارستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 393/17/ص مورخ 99/01/30 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص معرفی کمیته مشترک بازرگانی ایران و بلغارستان جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸
تعداد بازدید : ۵۶۴