صنعت پتروشیمی ایران خصوصی شده است

صنعت پتروشیمی ایران خصوصی شده است
مدیرامور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، صنعت پتروشیمی را پیشتاز اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: با عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس و برخی سهام دیگر تا پایان سال فرآیند خصوصی سازی این صنعت تکمیل می شود.
مرتضی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر فعالیت چشمگیر بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی نشان از این دارد که این صنعت در ایران خصوصی شده است.
وی افزود: در واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی موفق عمل کرده ایم و هم اکنون با نظارت بر فرآیند تولید شرکت های خصوصی، توسعه بیش از پیش صنعت پتروشیمی کشور در دستور کار قرار دارد.
مدیرامور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تلاش شده است به بهترین نحو ممکن تعهداتمان را در اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام دهیم گفت: مطمئنا استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی ایرانی و حتی خارجی به پیاده سازی برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی کشور سرعت می بخشد.
۱۷ آذر ۱۳۹۱ ۱۶:۳۹