پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به درخواست اتحادیه درخصوص تمدید مهلت ارائه گزارش صورت معاملات فصلی سه ماهه چهارم سال 1398

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1945/235/ص مورخ 99/02/14 مدیرکل محترم دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به نامه شماره 29818/1399 مورخ 99/01/31 اتحادیه (موضوع تمدید مهلت ارائه گزارش صورت معاملات فصلی سه ماهه چهارم سال 1398) جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۵۲