گزارش ظرفیت¬های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی روسیه در سال 2019

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 943/17ص مورخ 99/02/17 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "گزارش ظرفیت¬های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی روسیه در سال 2019" جهت آگاهی ارسال می شود.

 
با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۴۷