پیگیری تصمیمات جلسه هشتاد و ششم کارگروه تنظیم بازار

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1112/14/ص مورخ 99/02/22 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "پیگیری تصمیمات جلسه هشتاد و ششم کارگروه تنظیم بازار" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۰۴