پروژه های سرمایه¬گذاری در کشور قزاقستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1085/17/ص مورخ 99/02/22 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص پروژه های سرمایه¬گذاری در کشور قزاقستان جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۱۲