رونوشت نامه معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران به عنوان معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 1431/99/الف ت مورخ 99/02/17 معاون کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران به عنوان معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر درخواست مساعدت با کارفرمایانی که تحت تاثیر شدید رکود اقتصادی قرار دارند، جهت آگاهی ارسال می گردد. در این رابطه درخواست می شود، اعضاء محترم چنانچه با موارد مشابهی مواجه شده اند، آنها را جهت پیگیری و انعکاس به آن اتاق به دبیرخانه اتحادیه منعکس نمایند.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۱۵