معرفی و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سرخس

اعضاء محترم اتحادیه
موضوع: 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1227/17/ص مورخ 99/02/27 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص معرفی و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سرخس جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۲۴