تقویم نمایشگاه¬های تخصصی کشور عمان در سال 2020 و 2021

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 1222/14/ص مورخ 99/02/24 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص"تقویم نمایشگاه¬های تخصصی کشور عمان در سال 2020 و 2021" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۳۶