ابلاغیه دفتر امور طرح¬ها و تامین مالی وزارت صمت در خصوص انتخاب طرح های نمونه صنعتی و معدنی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 1913/99/ت الف مورخ 99/02/28 معاون محترم امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر ابلاغیه دفتر امور طرح¬ها و تامین مالی وزارت صمت در خصوص انتخاب طرح های نمونه صنعتی و معدنی جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۰۴