درخواست ارسال راهکارهای توسعه مناسبات جهت همکاری با کشور نروژ

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1214/17/ص مورخ 99/02/24 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست ارسال راهکارهای توسعه مناسبات به‌منظور همکاری با کشور نروژ جهت آگاهی ارسال می‌شود. در صورت علاقه¬مندی جهت همکاری در زمینه¬های موردنظر، خواهشمند است، مراتب آمادگی خود را جهت انعکاس به آن اتاق به دبیرخانه اتحادیه اعلام فرمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰