جراح نیاز داریم نه دکتر!

یادداشتی از : امیرعباس امامی (روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران) در روزنامه شرق شنبه 31 خرداد 99
جراح نیاز داریم نه دکتر!
 
 
 

در اصطلاح پزشکی اصلی که یک جراح را از پزشکان عمومی یا متخصص متمایز می کند نبوغ اوست. یک جراح در پس همه مهارت های پزشکی که به طور تئوریک و تجربه فرا گرفته است باید درکنار همه این داشته ها، از نبوغ و قریحه ای متمایز برخوردار باشد که بیمار را در حالتی ویژه و با راه حلی طرفه العین بتواند جانی دوباره ببخشد. این ویژگی اگرچه با دروس آکادمیک و برگرفته از دانش و تجربیات استادان توام بوده اما به نظر می رسد نبوغ ذاتی و تفکرات متمایل به ایده پردازی، هم موفقیت جراحی های روزمره را همراه داشته و هم جراح را به تحقیقات بیشتر برای راه حل های نوین پزشکی در درمان بیماری های صعب العلاج واخواهد داشت.

 مثال فوق الگویی بین المللی در مناسبت مدیریتی هر کشور توسعه یافته و پیشرفته است. کشورهایی همچون لهستان، گرجستان، مالزی و سنگاپور از این گونه اند. مستحضرید کشورهای نامبرده با وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی خود در سالیان دور، با موافقت و گوشه چشم حاکمان خود توانسته اند در طی حداقل دو دهه با حذف قوانین دست و پاگیر، دعوت از مدیران شایسته و نخبه کشور  یا بین المللی، ارائه و اجرای قوانین مبارزه با پول شویی، رانت و رشوه به یک جراحی اقتصادی روزکارآمد برسند و استمرار این حرکت نیز توانسته به توسعه اقتصادی این کشورها بینجامد.

 به نظر می رسد استحاله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ما نیز اگرچه در طی سالیان و در دولت های مختلف امکان پذیر بوده است اما ضعف مدیریتی و ساختار «خویشاوندی سالار» در بدنه تصمیم گیر، همیشه با مخاطرات آرمان های ایدئولوژیک کشور توجیه شده است و متاسفانه اینکه در گذشت زمان و شرایط نامطلوب اقتصادی نیز بر این پایه صحه گذاشته اند. چرچیل نخست وزیر اسبق انگلیس اعتقاد دارد فقر و اقتصاد ضعیف بر پایه ضعف مدیریتی بوده و جنگ و خشک سالی را بهانه می داند. لذا شرایط آزمون و خطایی که مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور در سال های مختلف سکان داری خود بر کشور تحمیل کرده اند آثار زیان بار خود را با تحریم و فشارهای اقتصادی بین المللی توجیه پذیر کرده اند.

 باید توجه داشت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مورد اشاره در این یادداشت، در نبود منابع و ذخایر نفتی و غیرنفتی ایجاد شده است و لذا در رویکرد اولی تر، باید منابع و ذخایر عظیم نفتی و غیرنفتی و سرمایه های تولید و صادرات کشورمان بتواند مسیر توسعه را در زمان کوتاه و آسان تر هموار کند که در عمل شاهد آن نبودیم و نشانه های سوءمدیریت آثار زیان بار خود را از مدت ها قبل رخ نمایانده است.

 خلاصه کلام اینکه، در مدیریت کلان کشور شاهد ورود انواع دکترها و مهندس ها بودیم که فارغ از اینکه این مدارک در سایه اهتمام و تلاش به دست آمده است یا متاثر از ابتیاع مدرک، به واقع در دهه پنجم انقلاب اسلامی نیازمند حضور جراحان ساختارشکن و تغییرات بنیادی در سطوح مختلف مدیران هستیم و لازمه این دگردیسی، همراهی با طرح ها و ایده های نوپرداز و اجرای آنها با تبعیت از الگوهای موفق جهانی است. این جراحان حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اجتماعی قطعا خواهند توانست با حفظ شعائر و ایدئولوژی اسلامی، تصویب قوانین مبارزه با ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و نظارت کامل بر رفتارهای اقتصاد پنهان کشور و الزام در پاسخ گویی و شفافیت سطح مدیریتی، وضعیت آشفته بازار کنونی را کنترل و مدیریت کرده و در سایه آشتی ملی و تفاهم و سازگاری با مناسبات بین المللی، رشد و توسعه را ارتقا داده و تعریف گویاتر و ملموسی را از شعار «جهش تولید» نمایان کنند.

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۴۶
روزنامه شرق شنبه 31 خرداد 99 |