درخواست اعلام اقلام صادراتی پیشنهادی جهت درج در توافق تجارت ترجیحی با کشور هند

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 2478/17/ص مورخ 99/04/03 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست اعلام اقلام صادراتی پیشنهادی جهت درج در توافق تجارت ترجیحی با کشور هند حداکثر تا تاریخ 99/04/07 جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۵۴