ترتیبات جدید گرجستان جهت صدور مجوز ورود کالا و کامیون¬های ایرانی

اعضاء محترم اتحادیه 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 2527/17/ص مورخ 1399/04/04 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ترتیبات جدید گرجستان مبنی بر صدور مجوز ورود کالا و کامیون¬های ایرانی جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۵۸