ارائه خدمات مشورتی در زمینه حقوقی، حمل و نقل، گمرک، بانکی و بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر ایمیل کارشناس محترم امور کمیسیونها و آموزش کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین¬المللی(ICC) مورخ 99/04/04 مبنی بر ارائه "خدمات مشورتی در زمینه حقوقی، حمل و نقل، گمرک، بانکی و بیمه" جهت آگاهی و هرگونه بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۲