اعلام ماهانه قیمت صادراتی فرآورده های نفتی بر اساس ارزش گمرکی کشور

 

اعلام قیمت صادراتی فرآورده های نفتی بر اساس ارزش گمرکی کشور طبق مفاد نامه وزارت نفت به شماره 117994 مورخ 1399/04/15

 

ردیف  نام کالا  کد تعرفه ارزش گمرکی  واحد      تاریخ به روز رسانی
 1  انواع روغن پایه تصفیه اول (فله)  27101940 424 تن/دلار  1399/09/01 
 ۲  انواع روغن پایه تصفیه اول (بشکه)  27101940 464  تن/دلار  1399/09/01
 ۳  انواع روغن موتور تصفیه اول(مظروف) 27101910  634 تن/دلار   1399/09/01
 ۴  انواع روغن صنعتی تصفیه اول(مظروف) 27101950  570 تن/دلار   1399/09/01
 ۵  انواع روغن دنده تصفیه اول(مظروف) 27101990  570 تن/دلار   1399/09/01
۶  فورفورال اکسترکت (فله) 29321200  177  تن/دلار  1399/09/01
 7  فورفورال اکسترکت (بشکه)  29321200 217 تن/دلار  1399/09/01
 8  انواع روغن پایه تصفیه دوم (فله)  27101940 318  تن/دلار 1399/09/01
 9  انواع روغن پایه تصفیه دوم (بشکه) 27101940  358 تن/دلار   1399/09/01
 10  انواع روغن موتور تصفیه دوم(مظروف) 27101910  475 تن/دلار  1399/09/01
 11  انواع روغن صنعتی تصفیه دوم(مظروف) 27101950  428 تن/دلار   1399/09/01
 12  انواع روغن دنده تصفیه دوم(مظروف) 27101990  428 تن/دلار   1399/09/01
 13  انواع گریس کلسیم تصفیه دوم(مظروف) 27101920  314  تن/دلار 1399/09/01
 14  اسلک وکس (فله) 27129010  339 تن/دلار   1399/09/01
 15  اسلک وکس (بشکه) 27129020  379 تن/دلار   1399/09/01
 16  فوتس اویل (فله)  27101940 261 تن/دلار   1399/09/01
 17  فوتس اویل (بشکه) 27101940   301 تن/دلار   1399/09/01
 18  پارافین جامد

 27122090

27129010

493  تن/دلار 1399/09/01
19  وازلین 27121090  632 تن/دلار  1399/09/01
 20  قیر فله  27132000 173  تن/دلار  1399/09/01
 21  قیر بشکه 27132000  213  تن/دلار  1399/09/01
22    روغن سوخت تقطیری 27101990 

برابر نرخ نفت سفید اعلامی

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت - 25%

(ضریب عدم مرغوبیت) 

  1399/09/01
 
23   هیدروکربن سبک 

29029000

27101290

برابر نرخ نفتای اعلامی

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت 
  1399/09/01
   
 24 هیدروکربن سنگین 

 29029000

27101290

 برابر نرخ نفت کوره 180 اعلامی

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

  1399/09/01 
   
 25 هیدروکربن فوق سنگین  27075000   برابر نرخ نفت کوره 380اعلامی

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

   1399/09/01    

۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸