ثبت الکترونیکی اسناد محموله¬های وارداتی و صادراتی در گمرک هند

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 2582/17/ص مورخ 99/04/07 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ثبت الکترونیکی مدارک صادرات و واردات از طریق پورتال ملی گمرک هند جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰