احصای مواردی از قانون بودجه سال 1399 نسبت به وظایف و اهداف فعالین اتاق و فعالین اقتصادی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 2626/14/ص مورخ 99/04/08 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص احصای مواردی از قانون بودجه سال 1399 نسبت به وظایف و اهداف فعالین اتاق و فعالین اقتصادی جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۵