درخواست ارائه نظرات در خصوص میزان جذابیت خدمات اتاق ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3128/14/ص مورخ 99/04/21 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست ارائه نظرات در خصوص میزان جذابیت خدمات اتاق ایران تا تاریخ 99/04/26 جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۳۳