همکاری تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4634/99/الف ت مورخ 99/04/24 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص همکاری تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۴۳