برگزاری دوره "به کارگیری علوم اعصاب در مدیریت"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3302/14/ص مورخ 99/04/24 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری دوره "به کارگیری علوم اعصاب در مدیریت" ویژه مدیران تشکل¬ها جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۰