صدور کارت عضویت الکترونیک اعضاء اتحادیه

 
   
 

 

 اعضاء محترم اتحادیه

 

با سلام؛

            ازآنجایی‌که اتحادیه در نظر دارد، نسبت به صدور کارت عضویت الکترونیک برای اعضاء اقدام نماید، بر این اساس از آن دسته اعضایی که نسبت به تسویه حق عضویت سالانه مربوط به سال 1398 اقدام و فیش آن را به اتحادیه ارائه نموده‌اند، درخواست می‌شود، ضمن تکمیل فرم زیر، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل، آخرین آگهی تغییرات مدیران، تصویر کارت  بازرگانی معتبر و تصویر عکس 4×3 مدیرعامل آن شرکت را به آدرس ایمیل اتحادیه  mail@opex.ir ارسال نمایند.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

به فارسی

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

به انگلیسی

نام ثبتی شرکت

به فارسی

نام ثبتی شرکت

به انگلیسی

شناسه ملی شرکت:

 
با تقدیم احترام
 سعید رفیعی فر

دبیرکل

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۸