معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً بر اساس اطلاع واصله از برخی اعضاء اتحادیه، مطلع شده ایم که اخیراً ممیزین مالیاتی طی برخوردهای سلیقه ای در بررسی حساب های مؤدیان، صادرات را به دو بخش معاف از مالیات و مشمول مالیات تقسیم کرده و بر این منوال برای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات مالیات پرداختنی محاسبه نموده و همکاران صادرکننده نیز به علت عدم اطلاع از این موضوع نسبت به نحوه رسیدگی آنها اعتراض نمی کنند. حال آنکه بر اساس مفاد بند (ب) ماده 45 احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 200/96/17 مورخ 1396/02/13 "سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است" و این موضوع نیز طی بخشنامه شماره 200/96/87 مورخ 1396/06/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تمام ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. بر این اساس خواهشمند است، ضمن مطالعه بخشنامه های اشاره شده که تصویر آنها به پیوست ایفاد می گردد، در صورت مشاهده برخورد سلیقه ای ممیزین مالیاتی اینگونه موارد را جهت پیگیری به دبیرخانه اتحادیه اعلام نمایند.باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل


۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۷