بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1399

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4827/99/الف ت مورخ 99/04/29 مدیر محترم تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص "بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1399" جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۵۷