عدم عضویت شرکت Shoka Trading موسسه آتیه داران روماک

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3507/17/ص مورخ 99/04/31 معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص عدم عضویت شرکت Shoka Trading موسسه آتیه داران روماک جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۱