راه¬ اندازی سامانه پنجره واحد جهت ورود شرکت¬های بخش خصوصی به بازار سرمایه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3426/1/10/ص مورخ 99/04/29 نائب رئیس و نماینده محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای عالی بورس در خصوص راه اندازی سامانه پنجره واحد به منظور ورود شرکت¬های بخش خصوصی به بازار سرمایه جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۸