جزوه آموزشی آشنایی، پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا سازمان تامین اجتماعی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4830/99/الف ت مورخ 99/04/29 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص جزوه آموزشی آشنایی، پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا (ویروس کووید 19) سازمان تامین اجتماعی جهت آگاهی و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۳۱