بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی برای صادرکنندگان/ دو راهکار برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 44/99/200 مورخ 99/05/06 رئیس کل محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغیه بخشنامه جدید در خصوص رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۲