ابلاغیه ضوابط "رتبه‌بندی واحدهای تولیدی در رویه‌های واردات و صادرات"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 478275/99 مورخ 99/04/31 مدیرکل محترم دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه¬ریزی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغیه ضوابط "رتبه‌بندی واحدهای تولیدی در رویه‌های واردات و صادرات" به منظور شناسایی فعالان اقتصادی مجاز جهت آگاهی ارسال می شود.با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸