تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3994/17/ص مورخ 1399/05/13 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۱