نحوه ارسال خسارت های بیمه تکمیلی درمان اتحادیه در سال 1399

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شرکت کارگزاری رسمی بیمه آراد به شماره 245/ع/99 مورخ 99/5/15 در خصوص نحوه ارسال خسارت های بیمه درمان جهت استحضار ارسال می گردد.با تقدیم احترام
امیرعباس امامی
مدیرروابط عمومی


۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۱۸