ممنوعیت ترانشیپ از گمرک ماهیرود

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 547023/99 مورخ 99/05/14 مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی در خصوص ممنوعیت ترانشیپ از گمرک ماهیرود جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۳۷