آگهی به منظور اعلام آمادگی برای حضور در هیئت‌مدیره شرکت سهامی خاص زیرمجموعه اتحادیه با موضوع فعالیت در حوزه کارگزاری بورس

خیلی مهماعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً با عنایت به مصوبه هیئت‌مدیره محترم اتحادیه مورخ 31/04/1399 مبنی بر تأسیس یک شرکت سهامی خاص جهت فعالیت در حوزه کارگزاری بورس، از آن دسته افرادی که تمایل به عضویت در هیئت‌مدیره شرکت موصوف دارند، درخواست می‌شود، با در نظر گرفتن شرایط زیر (طبق آیین‌نامه سازمان بورس و اوراق بهادار)، ضمن ارسال رزومه کاری و سوابق تحصیل خود به نشانی mai@opex.ir حداکثر تا روز شنبه مورخ 1399/06/01 نسبت به اعلام آمادگی در این زمینه اقدام نمایند تا متعاقباً زمان مناسبی برای انجام مصاحبه‌های مربوطه از طریق اتحادیه تعیین و به متقاضیان اعلام گردد. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر در این زمینه با دبیرخانه اتحادیه (آقای ابراهیمی) تماس حاصل فرمایند.

شرایط اشخاص (حقیقی و حقوقی) در هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری بورس:
 سطح تحصیلات هیئت‌مدیره متقاضی، باید کارشناسی به بالا باشد.
 اعضا هیئت‌مدیره باید در حوزه مالی، حسابداری، اقتصادی، بازرگانی و مدیریت تحصیل‌کرده باشند.
 کلیه اعضاء هیئت‌مدیره باید ۵ سال سابقه مدیریت عمومی یا ۷ سال سابقه کار در شرکت‌ها و مؤسسات مالی را داشته باشند.
 یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره، بایستی گواهی‌نامه مدیریت ارشد بازار سرمایه داشته باشد.
 بانک مرکزی و سازمان بورس باید صلاحیت مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره را تأیید کند.
 کلیه اعضاء هیئت‌مدیره، بایستی حسن شهرت و اخلاق داشته باشند.
 کلیه اعضاء هیئت‌مدیره، بایستی گواهی عدم سوءسابقه ارائه کنند.
 هر شخص حقیقی یا حقوقی که سهامدار یا عضو هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های سهام خاص باشد، در هیچ شرکت کارگزاری بورس و هیچ شرکت سهامی عام نمی‌تواند سهامدار باشد.
 هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یک کارگزاری بورس، بیش از 10 درصد سهام دارد، نمی‌تواند در سایر کارگزاری‌ها، بیش از 1 درصد سهام داشته باشد.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۲۹