سرپرست دفتر وزارتی وزارت صمت منصوب شد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی سید صالح سیدزاده را به عنوان سرپرست دفتر وزارتی این وزارتخانه منصوب کرد.
در حکم صادره از سوی جعفر سرقینی آمده است:

نظر به جایگاه مهم حوزه وزارتی، انتظار می‌رود ضمن تدبیر و برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط موثر و پویا، با همکاری و هماهنگی کلیه معاونان، روسای سازمان ها، مدیران و همکاران عزیز در وزارت و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در چارچوب شرح وظایف در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

همچنین در این حکم از زحمات صبوری دیلمی در طول مدت تصدی مسئولیت دفتر وزارتی تشکر و قدردانی شد.
۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۱۳