نامه اتحادیه به‌عنوان وزیر نفت مبنی بر سپاسگزاری از تغییر در نحوه محاسبه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های مادر

نامه اتحادیه به‌عنوان وزیر نفت مبنی بر سپاسگزاری از تغییر در نحوه محاسبه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های مادر

۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۳۳