آخرین مهلت ثبت نام در هیئت موسس اتاق مشترک ایران و اسلواکی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4955/17/ص مورخ 99/06/11 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "آخرین مهلت ثبت نام در هیئت موسس اتاق مشترک ایران و اسلواکی" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۳۲