برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی "اظهارنامه مالیاتی"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 006/99/ص مورخ 99/06/04 مرکز آموزش-های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در خصوص برگزاری دوره آموزشی "اظهارنامه مالیاتی" به صورت الکترونیکی در تاریخ 18 شهریورماه 1399 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۴۴