مصوبه هیئت محترم وزیران در خصوص "بسته نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4866//14/ص مورخ 99/06/10 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر مصوبه هیئت محترم وزیران در خصوص "بسته نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران" جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۴۹