درخواست تکمیل فرم جمع¬آوری اطلاعات شرکت¬های عضو تشکل¬های اتاق بازرگانی ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5039/14/ص مورخ 99/06/12 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست تکمیل "فرم جمع¬آوری اطلاعات شرکت¬های عضو تشکل¬های اتاق ایران" جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌شود. لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید، تا فرم‌های تکمیلی در اسرع وقت به آدرس ایمیل اتحادیه به نشانی mail@opex.ir گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل


۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۲۲