تخفیفات ویژه بیمه ملت به اعضاء اتحادیه در خصوص انواع خدمات بیمه ای

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً پیرو انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان میان اتحادیه و شرکت بیمه ملت، به پیوست تصویر نامه شماره 6290/2/1399 مورخ 1399/06/04 آن شرکت مبنی بر اعلام آمادگی برای ارائه سایر خدمات بیمه ای نظیر آتش سوزی، حوادث، اتومبیل، باربری با تخفیف های ویژه به اعضاء اتحادیه، جهت آگاهی و بهره وری لازم ارسال می گردد. اعضاء محترم می توانند، جهت استفاده از خدمات بیمه ای مذکور و همچنین کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با دبیرخانه اتحادیه (خانم معیری) تماس حاصل نمایند.


باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶:۳۸