اعلام بارگذاری اطلاعات صادرکنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده اند، در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 26601/235/د مورخ 99/06/19 مدیرکل محترم دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر "اعلام بارگذاری اطلاعات آن دسته از صادرکنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده اند، در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی"جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶