به روز رسانی وضعیت تردد در قلمرو مجارستان متعاقب شیوع کرونا

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5470/17/ص مورخ 99/06/19 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص به روز رسانی وضعیت تردد در قلمرو مجارستان متعاقب شیوع کرونا جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۳۰