نرخ کارمزد بنزین افزایش یافت

نرخ کارمزد بنزین افزایش یافت
معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از موافقت دولت برای افزایش نرخ کارمزد فروش بنزین در جایگاه‌های سوخت خبر داد و اعلام کرد: کارمزد فروش گازوییل هم بین 30 تا 35 درصد افزایش یافته است.
علیرضا رجب‌پور از افزایش نرخ کارمزد فروش بنزین در جایگاه‌های سوخت خبر داد و گفت: با همکاری سازمان راهداری، دولت با اختصاص بودجه افزایش نرخ کارمزد موافقت کرد.
معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در حال حاضر بودجه کارمزد فروش بنزین توسط معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اختصاص یافته است، تصریح کرد: بر این اساس متوسط کارمزد بنزین بین 20 تا 22 درصد در کل کشور افزایش یافته است.
۲۰ آذر ۱۳۹۱ ۲۰:۳۹